IC-98 & runoilijat Mikael Brygger, Henriikka Tavi ja Olli-Pekka Tennilä
IÄI
2017-20

VAURAUS_8.8.2019 photo Ulla Taipale_web.jpg

IC-98 -taiteilijoiden, Patrik Söderlundin ja Visa Suonpään työskentelyä voi luonnehtia sanoilla tutkimuksellisuus ja hienovaraisuus. Monet heidän teoksistaan antavat syyn matkailla Suomen syrjäseuduilla ja kokea taidetta instituutioiden seinien ulkopuolella. Teokset kertovat ja tulkitsevat Suomen kulttuurihistoriaa, tarkastelevat pitkiä aikakestoja ja pyrkivät välttämään luonto-kulttuuri -kahtiajakoa.


IÄI koostuu 38 sanasta tai tavusta, jotka on kirjoitettu Hyytiälän metsäaseman Kuivajärven vanhan metsän puihin, kallioihin ja kiviin ja Helsingissä Metsätieteiden talossa Viikin kampuksella betoniin, puukaiteeseen ja Hyytiälästä tuotuun kiveen. Yleisö voi löytää kaiverrukset vahingossa, mutta teoksen koon huomioon ottaen sen kokemista on helpotettu karttaesitteellä, joka auttaa kaiverrusten paikantamista.


Tarinan mukaan ensin oli metsä. Sinne hakattiin aukiot ja rakennettiin asumukset. Niitä seurasivat kylät, kaupungit ja lopulta opinahjot. Myös kielemme lähti metsästä – ja vähitellen unohti alkuperänsä. IÄI pyrkii määrittämisen, mittaamisen ja rakentamisen sijaan tarjoamaan palan kieltä takaisin metsälle.[1]
 
Hyytiälän metsäaseman ympäristössä sijaitsevissa metsissä, soilla, järvellä ja hakkuuaukealla tehdään monitieteellistä tutkimusta. Boreaalista metsäekosysteemiä mitataan ja käännetään dataksi ja aikasarjoiksi, joista tulkitaan ympäristön tapahtumia ja muutoksia ajan kuluessa. Asemalla on myös koulutettu suomalaisia metsänhoitajia 1900-luvun alusta lähtien. Metsäylioppilaille Kuivajärven harjoitusmetsä on ollut ja on edelleen tärkeä paikka, jossa on opeteltu pohjoisten havumetsien käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja.

Satunnaiselle retkeilijälle metsä näyttäytyy sen puulajien, kasvien ja pinnanmuodostelmien kautta, mutta sieltä löytyy myös merkkejä alueen historiasta. Luontokartoittaja näkee asioita, joita maallikko ei huomaa tai osaa etsiä ja tulkita. IC-98:n lähtökohtana oli ymmärtää Kuivajärven metsän historia ja historian vaikutukset sen nykytilaan. Siksi metsä kartoitettiin. Tämän jälkeen metsässä, metsään ja metsän kanssa kirjoitettiin.
 
Koemme metsän kukin omasta arvomaailmastamme ja kokemuksistamme käsin. IÄI haastaa miettimään omaa suhdettamme metsään, menemällä metsään. Se antaa tilaa katsojan oivallukselle ja ajattelulle, omakohtaisille assosiaatioille ja tarinoiden kehittymiselle. Metsän aikakerrostumat, historia ja tarinalinjat sekoittuvat vierailijan omaan tulkintaan ja kokemusmaailmaan. Kokemusta metsästä ei mitata eikä arkistoida.

Sanojen ja tavujen kaiverrus: Andrei Baharev ja Kaius Paetau
Luontokartoitus: Jyrki Lehtinen
Kartan suunnittelu ja taitto: IC-98


Kiitos:                  

Koneen Säätiö

 

[1] IC-98, IÄI-karttaesite, 2020