Pyörre, turbulenssi ja historiallinen mielikuvitus

Ajan paradoksi: NYT on ainoa ajan hetki, mikä on todella olemassa – mutta menneisyys on läsnä nykyisyydessä niiden asioiden hahmossa, jotka ovat syntyneet ennen nykyhetkeä, ja tulevaisuus on läsnä nykyisyydessä niiden asioiden hahmossa, jotka säilyttävät hahmonsa nykyhetken jälkeen. Siis kun haluamme muutosta, se on käynnistettävä NYT. – Mutta millaiset muutokset ovat mahdollisia? Miten kauan muutokset kestävät? – Katselkaamme ympärillemme ja koettakaamme saada selville, millaisia muutoksia tapahtuu ja miten me voimme niiden suuntaan ja nopeuteen vaikuttaa.

Yrjö Haila

Yrjö Haila toimi 1995-2014 ympäristöpolitiikan professorina Tampereen yliopistossa. Hän sai koulutuksen eläinekologiksi Helsigin yliopistossa ja opiskeli tärkeimpänä sivuaineenaan teoreettista filosofiaa. Hän on julkaissut kirjat Vihreään aikaan (1990), Ekologian ulottuvuudet (1992, yhdessä Richard Levinsin kanssa), Ympäristöpolitiikka (2001, toimitettu yhdessä Pekka Jokisen kanssa), Luonnon poliittisuus (2003, toimitettu yhdessä Ville Lähteen kanssa), Retkeilyn rikkaus (2004) ja How Nature Speaks (2006, toimitettu yhdessä Chuck Dyken kanssa), sekä noin 300 tutkimuksellista artikkelia ekologiasta ja ympäristökysymyksistä.

< Takaisin tuleviin tapahtumiin