Hyytiälän metsäasema

Hyytiälän metsäasema on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alainen yksikkö, jonka toiminta käynnistyi 1910. Metsäasema mahdollistaa metsäylioppilaiden kenttäkurssitoiminnan ja tieteellisen tutkimuksen kenttäoloissa.

Alun perin aseman toiminta keskittyi kenttäkurssien järjestämiseen. Metsäopiskelijat viettävät yhä Hyytiälässä 6-8 viikkoa ensimmäisenä opiskelijakesänään. Tutkimusta Hyytiälässä alettiin tehdä laajemmalti 1959 ja 1960 -luvulta lähtien. Hyytiälästä käsin on valmistunut useita väitöskirjoja. Sittemmin tutkimuksen intensiteetti on ollut kasvava, ja erityisesti puiden ekologian ja suometsien tutkimus on ollut vilkasta.

Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksen Ilmakehätieteiden osasto ja Metsätieteiden laitos ovat tehneet yhdessä poikkitieteellistä ympäristö- ja ilmastotutkimusta jo kahden vuosikymmenen ajan.

Yhteisellä SMEAR II -mittausasemalla Hyytiälässä seurataan erittäin laajasti metsien toimintaa, sekä vuorovaikutusta ilmakehän kanssa. Se on tällä hetkellä maailman johtavia hiilen, veden ja muiden aineiden virtauksia tutkivia asemia, jonka ympärivuotisen mittausaineiston avulla saadaan tietoa myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista boreaalisen alueen metsiin ja päinvastoin.

Hyytiälän poikkitieteellinen SMEAR II -asema on erityisen tunnettu prof. Markku Kulmalan johtamasta aerosolitutkimuksesta, ja se kokoaa onnistuneesti yhteen metsäekologeja, fyysikoita, meteorologeja ja kemistejä. Asema aineistoista julkaistaan vuosittain kymmeniä artikkeleita kansainvälisissä referoiduissa tieteellisissä sarjoissa. Hyytiälän mittalaitteiden toimintaan ja tutkimukseen pääsee tutustumaan hiilipuu.fi -sivustolla, jossa voi seurata männyn hiilensidontaa reaaliajassa (Juurola et al. 2014).

http://www.helsinki.fi/hyytiala