Hyytiälän metsäasema

Hyytiälän metsäasema on Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alainen yksikkö, jonka toiminta käynnistyi 1910. Metsäasema mahdollistaa metsäylioppilaiden kenttäkurssitoiminnan ja tieteellisen tutkimuksen kenttäoloissa.

Hyytiälän metsäasema Juupajoella on yksi Helsingin yliopiston kenttätutkimusasemista. Asema on tärkeä paikka suomalaisen metsänhoidon historiassa – siellä on koulutettu metsänhoitajia 1900-luvun alusta asti.
 
Alun perin aseman toiminta keskittyi kenttäkurssien järjestämiseen. Metsäopiskelijat viettävät yhä Hyytiälässä 6-8 viikkoa ensimmäisenä opiskelijakesänään. Tutkimusta Hyytiälässä alettiin tehdä laajemmalti 1959 ja 1960 -luvulta lähtien.
 
Vuodesta 1986 lähtien samalla asemalla on tutkittu ilmakehän ja boreaalisen metsän vuorovaikutusta. Akateemikko Markku Kulmalan johtaman INARin monitieteinen tutkimus on olennaista mm. ilmaston, ilmakehän, maaperän ja boreaalisten metsien vuorovaikutuksen ymmärtämisessä. Tutkimuskohteet kattavat erilaisia ympäristöjä maaperän syvyyksistä ilmakehän korkeuksiin. Tutkimus perustuu holistiseen näkemykseen ja pyrkimykseen laajaan yhteistyöhön eri tieteenalojen välillä muun muassa fysiikan, kemian, ekologian, metsätieteen ja meteorologian rajapinnassa. Kaikki havaintoasemilla kerätty data on julkista.
 
Laaja, yli 100 tutkijaa käsittävä tutkimusryhmä on ollut Suomen Akatemian huippuyksikkönä vuosina 2002–2019. Vuosina 2021–2024 INARin Hyytiälässä tekemä tutkimus kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan lippulaivahankkeeseen nimeltään Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus.

 
Asemalla vierailee vuosittain satoja tutkijoita eri puolilta maailmaa ja se kuuluu useisiin kansainvälisiin mittausverkostoihin. Hyytiälästä on kasvanut tärkeä oppimispaikka monien luonnontieteellisten alojen opiskelijoille ja väitöskirjatutkijoille. Aseman ainutlaatuinen mittausteknologia on erityisesti suunniteltu boreaalisen metsän vaativiin olosuhteisiin. Ei siis ole ihme, että aseman tutkimusinfrastruktuuri inspiroi tutkijoiden lisäksi myös taiteilijoita.
 
SMEAR II -mittausasemalla Hyytiälässä seurataan erittäin laajasti metsien toimintaa, sekä vuorovaikutusta ilmakehän kanssa. Se on tällä hetkellä maailman johtavia hiilen, veden ja muiden aineiden virtauksia tutkivia asemia, jonka ympärivuotisen mittausaineiston avulla saadaan tietoa myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista boreaalisen alueen metsiin ja päinvastoin. SMEAR II -aseman aerosolitutkimus kokoaa onnistuneesti yhteen metsäekologeja, fyysikoita, meteorologeja ja kemistejä.
 
Asema aineistoista julkaistaan vuosittain kymmeniä artikkeleita kansainvälisissä referoiduissa tieteellisissä sarjoissa. INARin tutkijat ovat julkaisseet 250 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, joiden julkaisijoiden joukossa myös Science ja Nature.


Hyytiälän mittalaitteiden toimintaan ja tutkimukseen pääsee tutustumaan hiilipuu.fi -sivustolla, jossa voi seurata männyn hiilensidontaa reaaliajassa (Juurola et al. 2014).

http://www.helsinki.fi/hyytiala