Miten yhdistetään elokuvien maailma ja ilmastonmuutos?

Akatemiaprofessori (meteorologian professori) Timo Vesala kertoo ainutlaatuisella ja kiehtovalla tavalla, miten elokuvissa näkyy meteorologisia ilmiöitä ja ilmaston muutosta. Hänen esitelmänsä:

Punaisesta kyyneleestä Sinisempään yöhön - Mielleyhtymiä leffoista ja ilmastonmuutoksesta

sisältää näytteitä elokuvista sekä yllätyksiä, minkä vuoksi esitelmän juonta ei tässä kerrota.

Timo Vesalan intohimoinen harrastus ovat elokuvat. Hän on vakiovieras mm. Sodankylän filmifestivaaleilla. Hän on myös vetänyt Kumpulan kampuksella leffakerhoa kollegansa Eija Juurolan kanssa yli 8 vuotta.

Työssään Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella hän tutkii aineiden kiertoja ja maata läheisimmän ilmakerroksen meteorologisia ilmiöitä. Biogeokemiallisten kiertojen tutkimus liittyy erityisesti hiilen ja veden kiertoon maaperän ja ilmakehän välillä. Kohteina ovat metsät, suot ja vesistöt sekä kaupunkialueet. Näihin ympäristöihin perustetut havaintoasemat ovat pisimpien ja eniten hyödynnettyjen joukossa maailmanlaajuisesti. Järvellä tehdyt vuonmittaukset ovat pisimmät maailmassa ja Vesala ja dos. Anne Ojala tutkimusryhmineen ovat julkaisseet maailman ainoan tutkimuksen, jossa käytetään uusinta mikrometeorologista tekniikkaa joen kaasun vaihdon ymmärtämiseen. 

Hän on hankkinut n. 20 miljoonaa € projektirahoitusta.  Vesala on toiminut arvioitsijana liittyen kansainvälisen ilmastopaneelin raporttiin koskien hiilen ja muiden biogeokemiallisten kiertojen tutkimusta. Hän on ohjannut 26 pro gradu –opinnäytettä ja 26 väitöskirjaa fysiikkaan, meteorologiaan, metsäekologiaan ja ympäristötieteisiin. Vesala on julkaissut n. 310 tieteellistä artikkelia.

Takaisin tuleviin tapahtumiin >