Mari Keski-Korsu

 

Albedo Dreams

Tee-se-itse -ilmastomanipulointia


Albedo Dreams tekee "tee-se-itse" -ilmastomanipulointia vaalentamalla erilaisia pintoja metsissä, pelloilla ja urbaaneilla alueilla. Vaalennusteot lisäävät pintojen auringon energian heijastavuutta ja näin olleen viilentävät ilmastoa ja hidastavat mahdollisesti myös ilmastonmuutosta.

Pinnan heijastuskykyä kutsutaan albedoksi. Albedo Dreams leikittelee ajatuksella geonengineeringistä, josta usein käytetään termiä ilmastomanipulointi. Geoengineering tarkoittaa laajamittaisia, teknisiä interventioita maapallon ilmastojärjestelmään. Albedo Dreams -projektin yhteydessä on järjestetty työpajoja, tehty videoita, julkisia interventioita ja keskusteluja.

Albedo ilmoitetaan joko prosenttilukuna tai numeroarvona. 0 tarkoittaa, ettei pinta heijasta lainkaan (esim. hiilikasa) ja 1 tarkoittaa, että pinta heijastaa runsaasti (esim. lumipeite). On arvioitu, että heijastavien materiaalien käyttö katoilla ja ja teiden päälysteinä urbaaneilla alueilla voisi vähentää CO2 -päästöjä saman verran kuin jos kaikki maailman autot otettaisiin pois käytöstä 50 vuodeksi (Concordia University, 2012). Tästä huolimatta, vaikka vaikutusta olisikin, se ei silti ole riittävä. Albedo Dreams haluaakin esittää kysymyksiä leikin kautta: tulisiko meidän kuitenkin kokeilla jotain muuta kuin ilmastomanipulointia? Entä jos vain vaikkapa säästäisimme energiaa? Tai luopuisimme asenteesta, jonka mukaan olemme maapallon herroja?

Albedo Dreams on taiteilija Mari Keski-Korsun vuonna 2012 aloittama projekti. Se alkoi yhteistyöllä, jota tehtiin Biotaiteen Seuran ja HENVI – Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikön välillä.

Mari Keski-Korsu työskenteli yhteistyössä metsäntutkijoiden Frank Berningerin ja Nea Kuusisen kanssa, jotka tutkivat albedoa ja arvioivat albedon muuttumista. Yhteistyö on jatkunut.

Taiteilija verkkosivusto dokumentoi Albedo Dreamsia myös tulevaisuudessa ja pyrkii avaamaan sitä kaikille "tee-se-itse" -ilmastomanipuloijille. Se myös pohtii, mitä on olla ihminen ympäristökriisin aikakaudella ja millaisia vastauksia etsimme kriisistä selviytymiseen.

Albedo Dreams ja Ilmastopyörre-työpaja

the art of measuring_albedoa5_photo ulla taipale.jpg

Kuva: Ulla Taipale


Albedo Dreams on saanut alkunsa yhteistyöstä Helsingin Yliopiston metsäntutkijoiden kanssa, joten työpajan järjestäminen osana Ilmastopyörre-hanketta Hyytiälän metsäntutkimusasemalla oli kiintoisaa. Työpajan päämääränä oli tutustua albedoon ilmiönä ja sen merkitykseen ilmastonmuutoksessa. Mittasimme albedoa ensin pyranometrillä ja tavallisella digitaalisella kameralla, jonka jälkeen vertasimme tulosten vastaavuutta. Mittaaminen onnistuu myös perinteisellä valotusmittarilla. Pyrimme myös muuttamaan pinnan albedo-arvoa. Lisää työpajasta täällä.

Kuvagalleria Albedo Dreams